Adatkezelési tájékoztató

A Békásmegyer Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Békás-Épker Kft.) elkötelezett amellett, hogy a vele kapcsolatba lépő érintettek adatait védje és megfelelően tájékoztassa személyes adataik kezeléséről.

Adatkezelési tájékoztató

A Békásmegyer Építőanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Békás-Épker Kft.) elkötelezett amellett, hogy a vele kapcsolatba lépő érintettek adatait védje és megfelelően tájékoztassa személyes adataik kezeléséről.

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen a Megrendelők, Ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

Adatkezelési tájékoztatónkban ismertetjük, hogy

 • mi jogosítja fel a Békás-Épker Kft.-t az adatok kezelésére (jogalap),
 • milyen adatokat kezelünk,
 • milyen célból kezeljük az adatokat, és mire használjuk fel (adatkezelés célja),
 • mennyi ideig kezeljük az adatokat (adatkezelés időtartama),
 • veszünk-e igénybe adatfeldolgozót, vagy továbbítjuk-e az érintett adatait,
 • kik ismerhetik meg az adatokat,
 • az érintettek adataikkal kapcsolatban milyen jogokat gyakorolhatnak,
 • milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek.

Ezek az információk attól függően különbözőek lehetnek, hogy az adatokat az érintett milyen célból adta meg. Egyes ilyen célokat törvények határoznak meg, míg más célok nélkül a szolgáltatásainkat nem tudnánk úgy biztosítani, ahogy azt az ügyfeleink elvárják.

Mivel az érintettek a Békás-Épker Kft.-vel termék megvásárlása vagy szolgáltatás igénybe vétele céljából lépnek kapcsolatba, ezért a tájékoztatóban az eltérő információkat a termékek megvásárlásához, szolgáltatásokhoz csoportosítva ismertetjük, hogy könnyebben tájékozódhassanak arról, milyen adataikat kezeljük, amikor velünk kapcsolatba lépnek.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Békás-Épker Kft. által megvalósított konkrét adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatásokat találhatnak az adat felvételekor vagy azt megelőzően elérhetővé tett egyedi tájékoztatókban (például az ajánlatkéréshez szükséges adatfelvételre szolgáló webes felületen), szerződésben, a szolgáltatást szabályozó általános szerződési feltételekben továbbá a www.bekasepker.hu Adatkezelési Tájékoztató oldalon.

1. Adatkezelő

A tájékoztatásban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében a Békás-Épker Kft. (székhely: 1039 Budapest, Békásmegyer HÉV-állomás 62406., Cg. 01-09-919284, adószám: 12216006-2-41, levelezési cím: 1039 Budapest, Békásmegyer HÉV-állomás 62406., honlap: www. bekasepker.hu) az adatkezelő.

Elérhetőségeink:

  • levélben: 1039 Budapest, Békásmegyer HÉV-állomás 62406.,
  • faxon: a 06-1-368-9270 számon
  • e-mailben: a kiss@bekasepker.t-online.hu e-mail-címen,
  • telefonon: a 06 1 240 33 76 vagy a 06 70 424 55 11számokon,
  • személyesen: a 1039 Budapest, Békásmegyer HÉV Állomás, Szentendrei út 409. (Békásmegyer HÉV-állomás 62406.) szám alatt,
  • adatvédelmi tisztviselő: a Békás-Épker Kft. a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Az adatkezelési tájékoztató online elérhető a www.bekasepker.hu honlapon az Adatkezelési Tájékoztató menüpont alatt.

2. Ajánlatkérés (helyszínen, telefonon és online felületen keresztül)

A Békás-Épker Kft. lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében az alább részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől a Békás-Épker Kft. székhelyén személyesen, telefonon, e-mail útján valamint a www.bekasepker.hu webes felületen keresztül ajánlatot kérjenek.

Az ajánlatot kérők adatait a 2.4. pontban leírtakon túl a Békás-Épker Kft. csak akkor kezeli tovább, ha megrendelést adnak le vagy szolgáltatást kívánnak igénybe venni. Az Adatkezelő székhelyén történő ajánlatkéréskor vagy telefonos megkeresés esetén egy konkrét termékkel, szolgáltatással kapcsolatos ajánlatkérés során az ajánlatkérő adatait nem vesszük fel.

2.1. Mi jogosítja fel a Békás-Épker Kft.-t az adatok kezelésére?

 • az ajánlatkérő személyes adatainak kezelése szükséges az ajánlatkérés teljesítéséhez, a későbbiekben pedig a megrendelés, mint szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, ami a megrendelő és a Békás-Épker Kft. között jön létre [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

továbbá

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

A Békás-Épker Kft. lehetővé teszi, hogy az ügyfelei a www.bekasepker.hu webes felületen keresztül kérjenek ajánlatot, majd ezt követően (már nem a honlapon keresztül eljárva) adjanak le megrendelést. A Békás-Épker Kft. és az érintett között elektronikus úton jön létre kapcsolat, illetve megrendelés esetén szerződés. Ennek kereteit a törvény határozza meg. Így például kötelező a visszaigazolás az ajánlatkérésről, a megrendelésről, ezért a Békás-Épker Kft. köteles kezelni az e-mail címet.

2.2. Milyen adatokat kezelünk?

2.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

 • az ajánlatkérés teljesítéséhez, Az adatokat a Békás-Épker Kft. az ajánlatkérés teljesítéséhez, azaz az ajánlat ajánlatkérőhöz történő eljuttatásához használja fel, amihez szükséges az ajánlatkérő személyének, teljesítés helyének, házhoz szállítás igénye esetén a szállítás címének az ismerete, ezért ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához fel kell vennünk.
 • a megrendelés teljesítésére irányuló szerződés létrehozása, Az ajánlat elfogadása esetén a megrendelés eredményeként ugyanis az érintett és a Békás-Épker Kft. között szerződés jön létre, amihez a megrendelő személyt, mint a Békás-Épker Kft. szerződött ügyfelét meg kell határozni.
 • szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, Az ajánlat elfogadása esetén a leadott megrendelés adatai határozzák meg, hogy milyen tartalommal jön létre a szerződés, kinek, mit kell a Békás-Épker Kft. részéről teljesíteni.
 • a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, Az ajánlat elfogadása esetén a szerződésben a megrendelőnek és a Békás-Épker Kft.-nek is kötelezettségei vannak. A megrendelő köteles a díjat megfizetni, a Békás-Épker Kft. pedig köteles a megrendelt terméket eljuttatni, a szolgáltatást teljesíteni.
 • az ajánlat elfogadása esetén a megrendelést követően a szerződésből származó díjak számlázása,
 • az ajánlatkérés elfogadása esetén a megrendelésekből keletkező követelések érvényesítése céljából
 • panaszkezelés, A szolgáltatás teljesítésének része az esetleges panaszok kezelése, így ebből a célból is kezeljük a 2.6. pontban meghatározottak szerint az adatokat.

2.4. Meddig kezeljük az adatokat?

A Békás-Épker Kft. az ajánlatkérő adatait az ajánlatkérés leadását követő egy (1) hónapig kezeli, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

2.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A Békás-Épker Kft. nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

2.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatokat a Békás-Épker Kft.-nek azok a munkavállalói ismerhetik meg, akik az ajánlatkéréseket fogadják, nyilvántartják.

Amennyiben az ügyfél panasszal él, akkor adatait megismerhetik a panaszt kezelő munkatársaink is.

A Békás-Épker Kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi az ügyvezető útján, ezért az adatokat az ügyvezető megismerheti, amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen

3. Termék, ömlesztett termék megrendelés, vásárlás

A Békás-Épker Kft. egyik fő szolgáltatása a www.bekasepker.hu oldalon megtalálható termékek, ömlesztett termékek eladása. A terméket, ömlesztett terméket vásárlók adatait a 2. pontban jelzetteken túl a Békás-Épker Kft. csak akkor kezeli, ha megrendelést adnak le a Békás-Épker Kft.-nek arra, hogy terméket, ömlesztett terméket juttasson el hozzájuk vagy helyszíni vásárlás esetén az ügyfél ÁFÁS számlaigényt jelez (minden egyéb esetben nyugta adási kötelezettség van). Az Adatkezelő székhelyén egy konkrét és ott elérhető termék, ömlesztett termék megvásárlásakor, amennyiben a vásárló számlát nem kér, adatait nem vesszük fel.

3.1. Mi jogosítja fel a Békás-Épker Kft.-t az adatok kezelésére?

 • a megrendelő személyes adatainak kezelése szükséges a termék, ömlesztett termék megrendelés, mint szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, ami az ügyfél és a Békás-Épker Kft. között jön létre [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

továbbá

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

A Békás-Épker Kft. lehetővé teszi, hogy az ügyfelei a www.bekasepker.hu webes felületen keresztül kérjenek ajánlatot, majd ezt követően (már nem a honlapon keresztül eljárva) adjanak le megrendelést. A Békás-Épker Kft. és az érintett között elektronikus úton jön létre kapcsolat, illetve megrendelés esetén szerződés. Ennek kereteit a törvény határozza meg. Így például kötelező a visszaigazolás az ajánlatkérésről, a megrendelésről, ezért a Békás-Épker Kft. köteles kezelni az e-mail címet.

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [Számviteli tv.] ami jogi kötelezettséget teremt az adatok kezelésére [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

A megrendeléssel pontosan el kell számolnia a Békás-Épker Kft.-nek, ezért köteles az ezt igazoló dokumentumokat, adatokat megőrizni.

3.2. Milyen adatokat kezelünk?

3.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

 • a megrendelés visszaigazolása
 • a megrendelés teljesítéséhez, Az adatokat a Békás-Épker Kft. a megrendelés teljesítéséhez, azaz a megrendelt terméknek, ömlesztett terméknek a címzetthez történő eljuttatásához használja fel, amihez szükséges a megrendelő személyének, a megrendelt termék, ömlesztett termék megküldési címének az ismerete, ezért ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához fel kell vennünk.
 • a megrendelés teljesítésére irányuló szerződés létrehozása, A megrendelés eredményeként ugyanis az érintett és a Békás-Épker Kft. között szerződés jön létre, amihez a megrendelő személyt, mint a Békás-Épker Kft. szerződött ügyfelét meg kell határozni.
 • szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, A megrendelés adatai határozzák meg, hogy milyen tartalommal jön létre a szerződés, kinek, mit kell a Békás-Épker Kft. részéről teljesíteni.
 • a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, A szerződésben a megrendelőnek és a Békás-Épker Kft.-nek is kötelezettségei vannak. A megrendelő köteles a díjat megfizetni, a Békás-Épker Kft. pedig köteles a megrendelt terméket eljuttatni, szolgáltatást teljesíteni.
 • a megrendelést követően a szerződésből származó díjak beszedése, elszámolása számlázása,
 • a megrendelésekből keletkező követelések érvényesítése céljából,
 • panaszkezelés, A szolgáltatás teljesítésének része az esetleges panaszok kezelése, így ebből a célból is kezeljük a 3.6. pontban meghatározottak szerint az adatokat

3.4. Meddig kezeljük az adatokat?

A Békás-Épker Kft. a megrendelő adatait a megrendelés leadását követő öt (5) évig kezeli, mivel a Békás-Épker Kft. és az érintett között eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.

Ha a szolgáltatással összefüggő bármely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme (például bírósági eljárás) folytán az adat kezelése szükséges, akkor a BékásÉpker Kft. az adatot a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges ideig kezeli.

A megrendeléssel a Békás-Épker Kft.-nek el kell tudni számolnia, ezért a számviteli törvényben előírt 8 évig köteles emiatt őrizni a megrendelés adatait.

3.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A személyes adatok feldolgozását alapvetően a Békás-Épker Kft. látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint eljáró adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

3.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatokat a Békás-Épker Kft.-nek azok a munkavállalói ismerhetik meg, akik a megrendeléseket fogadják, nyilvántartják, a számviteli elszámolást végzik (számviteli munkatársak), az összeállított terméket, ömlesztett terméket csomagolják, részt vesznek a címzettnek történő eljuttatásban (kiszállítást végző munkatársak) és a szolgáltatás teljesítését ellenőrzik.

Amennyiben az ügyfél panasszal él, akkor adatait megismerhetik a panaszt kezelő munkatársaink is.

A Békás-Épker Kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi az ügyvezető útján, ezért az adatokat az ügyvezető megismerheti, amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen

4. Gépi földmunka megrendelés

Ennek a szolgáltatásnak a keretében az ügyfelek a Békás-Épker Kft.-nél gépi földmunka szolgáltatást rendelhetnek meg. A gépi földmunka szolgáltatást a Békás-Épker Kft.-től független partner vállalkozás végzi, a Békás-Épker Kft. a szolgáltatás igénybevételéhez a partner vállalkozás hivatalos elérhetőségét (telefonszám) adja meg a megrendelőnek, a kapcsolatot a gépi földmunkát elvégző partner vállalkozás képviselőjével a megrendelő veszi fel, így kifejezetten e szolgáltatás keretében a Békás-Épker Kft. adatot nem kezel.

5. A Békás-Épker Kft., mint házhozszállítást végző

A Békás-Épker Kft. egyik alapvető szolgáltatása, hogy a megrendelt terméket, ömlesztett terméket a megrendelő kérése szerint eljuttassa a címzetthez (házhozszállítás).

5.1. Mi jogosítja fel a Békás-Épker Kft.-t az adatok kezelésére?

A házhozszállítással és a megrendelt termék, ömlesztett termék címzettnek való átadásával kapcsolatos tevékenysége során a Békás-Épker Kft. az adatokat az alábbiak alapján jogosult kezelni:

 • a megrendelő személyes adatainak kezelése szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, ami a megrendelő és a Békás-Épker Kft. között jön létre [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
 • a címzettek és átvevők személyes adatainak kezelése pedig a megrendelő és a Békás-Épker Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ami abban nyilvánul meg, hogy e nélkül a szerződés teljesítése és igazolása nem lenne lehetséges a szállításra előírt jogszabályi feltételek szerint [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

a fuvarozási szerződésről rendelkezik továbbá

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:257-6:271. §§ (továbbiakban: Ptk.)

A Békás-Épker Kft., mint házhozszállítást végző „fuvarozó” a hivatkozott törvény szabályai szerint kezeli a megrendelő és a címzett adatait, a termék, ömlesztett termék fuvarozás során történő kezeléséhez szükséges információkat a szolgáltatás nyújtásához szükséges dokumentumokon.

5.2. Milyen adatokat kezelünk?

5.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

Az adatokat tehát abból a célból kezeljük, hogy a megrendeléseket el tudjuk juttatni a címzettekhez a ránk kötelező szabályok betartásával.

Az adatok szükségesek ahhoz, hogy vissza tudjuk igazolni a megrendelőnek, hogy a kérésüknek megfelelően szállítottuk le a megrendelt terméket, ömlesztett terméket, valamint meg tudjunk bizonyosodni arról, hogy minden szabályszerűen történt. Ugyancsak fontos, hogy a panaszokat, kártérítés iránti igényeket megfelelően ki tudjuk vizsgálni, amire nem lenne lehetőség, ha termék, ömlesztett termék átadásához szükséges adatokat nem kezelhetnénk

5.4. Meddig kezeljük az adatokat?

A személyes adatokat a megrendelés teljesítését, azaz a megrendelt termék átvevőnek átadását követő 5 évig kezeljük, tekintettel arra, hogy a Békás-Épker Kft. és az érintett között eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.

Ha a szolgáltatással összefüggő bármely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme (például bírósági eljárás) folytán az adat kezelése szükséges, akkor a BékásÉpker Kft. az adatot jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges ideig kezeli.

5.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A Békás-Épker Kft. nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

5.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Békás-Épker Kft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. Az adatokhoz a Békás-Épker Kft.-nek azok a munkavállalói férhetnek hozzá, akik a megrendelések nyilvántartását, és a megrendeléssel érintett termék, ömlesztett termék leválogatását és őrzését, továbbítását (kiszállítását), a szolgáltatás teljesítésének ellenőrzését, valamint elszámolását végzik. Emellett hozzáférhetnek azok a munkavállalóink, akik a megrendeléssel kapcsolatos ügyfélpanaszok kezelését és a szolgáltatás teljesítésének ellenőrzését látják el.

A Békás-Épker Kft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. Az adatokhoz a Békás-Épker Kft.-nek azok a munkavállalói férhetnek hozzá, akik a megrendelések nyilvántartását, és a megrendeléssel érintett termék, ömlesztett termék leválogatását és őrzését, továbbítását (kiszállítását), a szolgáltatás teljesítésének ellenőrzését, valamint elszámolását végzik. Emellett hozzáférhetnek azok a munkavállalóink, akik a megrendeléssel kapcsolatos ügyfélpanaszok kezelését és a szolgáltatás teljesítésének ellenőrzését látják el.

6. Banki és bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A Békás-Épker Kft. lehetővé teszi, hogy az érintettek termék/szolgáltatás ellenértékét bankon keresztül történő átutalással vagy bankkártyával egyenlítsék ki. Az érintettek köre minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással vagy bankkártyával kíván fizetni.

Banki átutalás esetén az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 • Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.
 • Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a 8.2. pontban ismertetett adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
 • Adatkezelő a banki átutalásokat, különösen a név, összeg, közlemény adatait ellenőrzi.
 • A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja (pl. könyvelés).

6.1. Mi jogosítja fel a Békás-Épker Kft.-t az adatok kezelésére?

 • az érintettek önkéntes hozzájárulása [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján]
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [Számviteli tv.] ami jogi kötelezettséget teremt az adatok kezelésére [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

A megrendeléssel pontosan el kell számolnia a Békás-Épker Kft.-nek, ezért köteles az ezt igazoló dokumentumokat, adatokat megőrizni.

6.2. Milyen adatokat kezelünk?

6.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

Az adatkezelés célja a bankkártyával történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.

6.4. Meddig kezeljük az adatokat?

Az adatkezelés az azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

A Békás-Épker Kft. a megrendelő adatait a megrendelés leadását követő öt (5) évig kezeli, mivel a Békás-Épker Kft. és az érintett között eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.

Ha a szolgáltatással összefüggő bármely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme (például bírósági eljárás) folytán az adat kezelése szükséges, akkor a BékásÉpker Kft. az adatot a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges ideig kezeli.

A megrendeléssel a Békás-Épker Kft.-nek el kell tudni számolnia, ezért a számviteli törvényben előírt 8 évig köteles emiatt őrizni a megrendelés adatait.

6.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A személyes adatok feldolgozását alapvetően a Békás-Épker Kft. látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint eljáró adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

A Békás-Épker Kft. a terminál működtetéséhez az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.; Cégjegyzékszám: 01-10-041585) kártyaelfogadói szolgáltatásait veszi igénybe.

6.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?

A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében a Békás-Épker Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a fenti adatok kizárólag azoknak a Munkatársaknak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkeznek.

A bemutatott adatkezelés adatait a Békás-Épker Kft. elkülönített adatbázisokban tárolja és kezeli. Az adatok védelme és biztonsága érdekében nincs(enek) olyan személy(ek), akik valamennyi adathoz hozzáféréssel rendelkeznek. Az egyes adatbázisokban tárolt adatokhoz kizárólag azok a kijelölt munkavállalók (ügyvezető) férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladata

A Békás-Épker Kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi az ügyvezető útján, ezért az adatokat az ügyvezető megismerheti amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

7. Kamerás adatkezelés

A Békás-Épker Kft. is üzemeltet kamerákat az ingatlanjai területén. Az egyes kamerákról a tájékoztatások helyben, a kamerák működési helyén érhetők el. Itt csak azokat az általános szabályokat foglaljuk össze, amelyek szerint a Békás-Épker Kft. a kameráit üzemelteti.

7.1. Mi jogosítja fel a Békás-Épker Kft.-t az adatok kezelésére?

 • A kamerás megfigyelés során a személyes adatok kezelése a Békás-Épker Kft -nek azon a jogilag és társadalmilag is elismert jogos érdekén alapul, hogy megóvja az épületekben tartózkodó személyek vagyonát, a Békás-Épker Kft. vagyonát és az általa kezelt és rá bízott adatokat, értékeket, amihez szükséges az, hogy az épületben zajló folyamatokat képrögzítő berendezés útján megfigyelje. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján]

A kamerák alkalmazása során a Békás-Épker Kft. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Vagyonvédelmi tv.) 30-31. § rendelkezései szerint jár el

7.2. Milyen adatokat kezelünk?

7.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

A Békás-Épker Kft. azért kezeli a kamerák felvételeit, hogy a bűncselekmények elkövetését megakadályozza, megvédje a Békás-Épker Kft. területére bejövők és ott dolgozók életét, vagyontárgyait, valamint a Békás-Épker Kft. vagyonát, továbbá hogy az ezeket veszélyeztető esetleges bűncselekmények felderíthetőek legyenek.

7.4. Meddig kezeljük az adatokat?

A Békás-Épker Kft. a képfelvételek kezelésénél is betartja a már hivatkozott Vagyonvédelmi törvény 31. §-ban foglalt határidőket. Ha olyan helyen működtetünk kamerát, ahol pénzkezelést végzünk, a felvételeket legfeljebb 30 napig tároljuk. Minden más esetben 3 munkanapig őrizzük meg a felvételeket, azt követőn töröljük.

7.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A Békás-Épker Kft. a kamerák működtetéséhez nem vesz igénybe adatfeldolgozót, a kamerákat saját maga üzemelteti.

7.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?

A kamera felvételekhez csak indokolt esetben és kizárólag az ügyvezető férhet hozzá.

A rögzített képfelvételt törvény felhatalmazása alapján a bíróság vagy hatóság valamint az is megismerheti, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti.

Az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamera által rögzített felvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti a tárolásra az adatok őrzésének idején belül a jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt Békás-Épker Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje. (megsemmisítés mellőzése)

A Békás-Épker Kft. kizárólag bíróság vagy más hatóság megkeresésére a megkereső bíróságnak vagy hatóságnak adja ki. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt a Békás-Épker Kft. törli vagy megsemmisíti kivéve, ha a tárolásra a jelen tájékoztatóban jelzett határidő még nem járt le.

8. Helymeghatározó berendezéssel összefüggő adatkezelés

A Békás-Épker Kft. a tulajdonában álló, kiszállítást végző gépjárműveinek munkaidőben történő használatát helyzet-meghatározó berendezéssel (GPS készülékkel) ellenőrzi. Az ellenőrzés a gépjármű rendszáma alapján történik, a gépjármű pozíciója és az időpont kerül rögzítésre. A helyzet-meghatározó berendezést a Békás-Épker Kft. nem használja a munkavállaló folyamatos megfigyelésének eszközeként, illetőleg munkaidőn kívüli hollétének ellenőrzésére. A Békás-Épker Kft. ügyel arra, hogy a helyzet-meghatározó használatával csak és kizárólag a szükségesség és arányosság követelményének megfelelő jogkorlátozás eredményezhető, és csak azoknál, akiknél az ellenőrzés a munkakörből akadóan valóban szükséges, és az ezzel járó korlátozás más, enyhébb jogkorlátozást eredményező módon nem valósítható meg. Az érintettek a Békás-Épker Kft. kiszállítást végző munkavállalói. Az érintett munkavállalók a GPS nyomkövető eszköz által szolgáltatott adatok kezeléséről a szükséges tájékoztatást megkapják, itt csak azokat az általános szabályokat foglaljuk össze, amelyek szerint a Békás-Épker Kft. a GPS eszközöket üzemelteti.

8.1. Mi jogosítja fel a Békás-Épker Kft.-t az adatok kezelésére?

 • A helyzet-meghatározó berendezés (GPS készülék) alkalmazása során a személyes adatok kezelése a Békás-Épker Kft.-nek azon a jogilag és társadalmilag is elismert jogos érdekén alapul, hogy megóvja a Békás-Épker Kft. vagyonát és az általa kezelt és rá bízott adatokat, értékeket, amihez szükséges az, hogy a tulajdonában álló, kiszállítást végző gépjárműveket helyzet-meghatározó berendezés útján megfigyelje. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján]

8.2. Milyen adatokat kezelünk?

8.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

A Békás-Épker Kft. a GPS nyomkövető rendszert a jármű helymeghatározására, logisztikai célból alkalmazza, az kizárólag a jármű helyzetének a meghatározására szolgál (nem pedig a munkavállaló követésére). A Békás-Épker Kft. azért kezeli az adatokat, hogy a bűncselekmények elkövetését megakadályozza, megvédje a Békás-Épker Kft. dolgozóinak életét, vagyontárgyait, valamint a Békás-Épker Kft. vagyonát, jogszerű üzleti érdekeit, továbbá hogy az ezeket veszélyeztető esetleges bűncselekmények felderíthetőek legyenek. A célhoz kötöttség elvének megfelelően a GPS műholdas nyomkövető rendszer csak a munkaidő alatt továbbít adatokat a munkavállalóról, munkaidőn kívüli időszakban ilyen jellegű személyes adatot a Békás-Épker Kft. nem kezel.

8.4. Meddig kezeljük az adatokat?

A Békás-Épker Kft. az adatkezelést a cél megvalósulásához szükséges ideig végzi, az adatokat a hatályos jogszabályokban előírt időpontig tárolja.

8.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Békás-Épker Kft. a GPS nyomkövető rendszer alkalmazása során nem vesz igénybe adatfeldolgozót, azokat saját maga üzemelteti.

8.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatokhoz csak indokolt esetben és kizárólag az ügyvezető férhet hozzá.

Az adatokat törvény felhatalmazása alapján a bíróság vagy hatóság valamint az is megismerheti, akinek jogát vagy jogos érdekét a rögzítés érinti.

A Békás-Épker Kft. az adatokat kizárólag bíróság vagy más hatóság megkeresésére a megkereső bíróságnak vagy hatóságnak adja ki. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített adatokat a Békás-Épker Kft. törli vagy megsemmisíti kivéve, ha a tárolásra a jelen tájékoztatóban jelzett határidő még nem járt le.

9. Közösségi oldalon történő jelenlét és marketing

A Békás-Épker Kft.-nek olyan adatkezelése is van, aminek a célja, hogy az érintetteknek figyelemfelkeltő ajánlásokat juttasson el, ügyfeleinek körét bővítse. A Békás-Épker Kft. ezért elérhető a Facebook közösségi portálon. Az érintettek köre azon természetes személyek, akik a Békás-Épker Kft. közösségi oldalát, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

A Békás-Épker Kft. az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Békás-Épker Kft.

Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétehet a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Az érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

9.1. Melyik adatkezelések tartoznak ide és mi a céljuk?

9.2. Mi jogosítja fel a Békás-Épker Kft.-t az adatok kezelésére?

Mindegyik adatkezelés tekintetében

 • az érintettek önkéntes hozzájárulása [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján] A Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedvelésével. Például a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

Az adatok kezelése során a Békás-Épker Kft. figyelembe veszi

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit.

9.3. Mely adatokat kezelünk?

9.4. Meddig kezeljük az adatokat?

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

9.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A személyes adatok feldolgozását alapvetően a Békás-Épker Kft. látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint eljáró adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

9.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?

A bemutatott adatkezelések adatait a Békás-Épker Kft. elkülönített adatbázisokban tárolja és kezeli. Az adatok védelme és biztonsága érdekében nincs(enek) olyan személy(ek), akik valamennyi adathoz hozzáféréssel rendelkeznek. Az egyes adatbázisokban tárolt adatokhoz kizárólag azok a kijelölt munkavállalók (ügyvezető) férhetnek hozzá, akiknek feladata az adatoknak az elemzése a kiküldendő reklám célcsoportjának meghatározásához.

A Békás-Épker Kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi az ügyvezető útján, ezért az adatokat az ügyvezető megismerheti amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

10. Állásra jelentkezés

A Békás-Épker Kft. a hozzá munkavégzésre jelentkező pályázók adatait álláshirdetései során vagy hirdetés hiányában akkor, ha éppen aktuálisan van betölthető, felajánlható álláshely, az ebben a pontban összefoglaltak szerint kezeli.

10.1. Mi jogosítja fel a Békás-Épker Kft.-t az adatok kezelésére?

Békás-Épker Kft. az adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, ami abban nyilvánul meg, hogy azokat az álláslehetőségek iránt érdeklődő maga juttatja el a Békás-Épker Kft.-nek. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

10.2. Milyen adatokat kezelünk?

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy ha kérik megváltozott munkaképességük figyelembe vételét az álláskeresés és a betölthető munkakörben való foglalkoztatás során és ehhez beküldik a szakértő szerv által kiállított szakvélemény másolatát, akkor abból az azonosító adatokon és munkaképesség változásának, egészségi állapotnak, egészségkárosodásnak a mértékén, és a fogyatékosság tényén kívül minden adatot – így az egészségkárosodás jellegére, orvosi kezelésekre, betegségekre vonatkozó adatokat – szíveskedjenek törölni.

10.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

Az adatokat a Békás-Épker Kft. azért kezeli, hogy a megüresedő álláshelyeire ki tudja választani azokat az alkalmas jelölteket, akik maguk is a Békás-Épker Kft.-nél szeretnének elhelyezkedni.

10.4. Meddig kezeljük az adatokat?

Az álláshirdetéshez vagy hirdetés hiányában is éppen aktuálisan betölthető, felajánlható álláshelyre kiválasztáshoz az adatokat a Békás-Épker Kft. a kiválasztási eljárás végéig kezeli, azaz addig, amíg az álláshelyet be nem tölti vagy meg nem születik az a döntés, hogy az álláshely betöltésére az eljárást alkalmas jelentkező hiányában lezárja.

Természetesen az érintett ezen határidőt megelőzően is visszavonhatja a jelentkezését (hozzájárulását az adatai kezeléséhez), ebben az esetben a Békás-Épker Kft. az adatokat a hozzájárulás visszavonását követően törli, a beküldött dokumentumokat megsemmisíti vagy visszaküldi a jelentkezőnek.

A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását írásban a 1039 Budapest, Békásmegyer HÉV-állomás 62406. postacímen, vagy a kiss@bekasepker.tonline.hu e-mail-címen kérheti.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

10.5. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A Békás-Épker Kft. nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

10.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatokat a Békás-Épker Kft.-nél a munkaerő toborzását és kiválasztását végző munkavállalók, az érintettnek a betöltendő állásra történő felvételéről döntő leendő vezető (munkáltatói jogkörgyakorló) ismerheti meg. Az adatokat a Békás-Épker Kft. nem továbbítja más szervezetnek vagy személynek.

11. A Békás-Épker Kft. iratkezelése

A papíralapú adatokat tartalmazó iratok őrzésére, tárolására, megsemmisítésére vonatkozóan a Békás-Épker Kft. a jelen Adatkezelési tájékoztatónak és a belső Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően jár el.

A papíralapú adatokat tartalmazó iratokhoz azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek a papír alapú iratok kezelése, továbbítása, iktatása munkaköri kötelezettsége.

A Békás-Épker Kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi az ügyvezető útján, ezért az adatokat az ügyvezető megismerheti amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

12. Adatbiztonság

A Békás-Épker Kft. megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

12.1. Szervezési intézkedések

A Békás-Épker Kft. az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz a Békás-Épker Kft. informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Az informatikai rendszereink üzemeltetése – így különösen az incidenskezelés, változáskezelés – és fejlesztése során a nemzetközileg elfogadott módszerek, ajánlások (például ITIL) figyelembe vételével járunk el.

A belső működését a Békás-Épker Kft. belső szabályozások útján is szervezi.

A Békás-Épker Kft. minden munkavállalója a munkaviszonyának létesítésekor írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállal, és a munkavégzése során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint köteles eljárni.

Követelmény, hogy a személyes adatokat tartalmazó iratok ne maradjanak a munkavégzés után az asztalokon, azokat a munkavállalók zárják el a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében. (ún.: tiszta asztal politika)

12.2. Technikai intézkedések

A Békás-Épker Kft. az általa üzemeltetett vagy használt területet, épületet, azok helyiségeit és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat különböző védelmi rendszerekkel védi (pl.: riasztó, kamerák, rácsok, tűzvédelmi rendszerek stb.).

Békás-Épker Kft. az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével –saját eszközökön adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket a BékásÉpkert Kft. elhatároltan, zárt teremben tárolja.

A Békás-Épker Kft. többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el

Az adatokat a Békás-Épker Kft. redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól.

Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.

A Békás-Épker Kft. a papíralapon kezelt adatokat is az előírt adatvédelmi követelményeknek megfelelően semmisíti meg az őrzési idő lejártával. A megsemmisítést a Békás-Épker Kft. adatfeldolgozói daráló géppel szigorú biztonsági követelmények mellett végzik, amit a Békás-Épker Kft. rendszeresen visszaellenőriz.

13. Milyen jogaim vannak az adataimmal kapcsolatban? (érintetti jogok)

Az érintett jogai:

 • hozzájárulás visszavonása
 • hozzáférés (tájékoztatás) kérése
 • az adat helyesbítésének kérése
 • az adat törlésének kérése
 • az adatkezelés korlátozásának kérése
 • tiltakozás az adatkezelés ellen
 • automatizált döntéshozatal esetében emberi beavatkozás kérése
 • adatok hordozhatóságának kérése

13.1. Hozzájárulás visszavonása

Amikor a Békás-Épker Kft. a személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján kezeli, akkor az érintettnek bármikor korlátozás nélkül joga van a hozzájárulását visszavonni.

Ezzel az érintett kifejezi, hogy már nem kívánja azt, hogy adatait a Békás-Épker Kft. kezelje. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásának következményeként a Békás-Épker Kft. a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van

 • olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez,
 • jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy
 • az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy
 • a Békás-Épker Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.

13.2. Hozzáférés (tájékoztatás) kérése:

Az érintettek bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy a Békás-Épker Kft. kezeli-e az adataikat, és ha igen, akkor azokhoz hozzáférést is kaphatnak.

Ha kérelmükben konkrétan nem jelölik meg az érintettek, hogy mikre kíváncsiak a rájuk vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az adataikon túl az alábbiakról adunk tájékoztatást:

 • milyen adataikat kezeli a Békás-Épker Kft.,
 • azokat honnan szerezte (adatok forrása),
 • milyen célból kezeli a Békás-Épker Kft. az adataikat (az adatkezelés céljáról),
 • mi jogosítja fel a Békás-Épker Kft.-t az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli a Békás-Épker Kft. az adataikat (időtartamáról),
 • vesz-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót a Békás-Épkert Kft.,
 • ha vesz igénybe adatfeldolgozót, akkor
 • kit (az adatfeldolgozó nevéről),
 • mi a címe (az adatfeldolgozó címéről),
 • mit csinál az adatokkal (az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről),
 • továbbította-e a Békás-Épker Kft. bárkinek az adatait, és ha igen, kinek továbbította (adattovábbítás címzettjéről)
 • milyen jogok illetik meg az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatban
 • ha úgy kezeli a Békás-Épker Kft. az érintettek adatait, hogy az adataik alapján az érintettekre emberi beavatkozás nélkül keletkezik valamely következmény, születik valami döntés, akkor ennek tényéről, módjáról és az érintettekre vonatkozó hatásairól
 • ha az érintettek adatait EGT (Európai Unió tagállami és Norvégia, Lichtenstein, Izland) tagállamokon kívülre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítja Békás-Épker Kft, akkor arról, hogy mi biztosítja a megfelelő adatkezelést ezekben az esetekben.

Egyes esetekben – például bűncselekmények megelőzése, vagy nemzetbiztonsági érdekek miatt – törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást a Békás-Épker Kft.-nek meg kell tagadnia.

13.3. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése

Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli a BékásÉpkert Kft. akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését. Például ha az ügyfél új telefonszámát, vagy levelezési címét szeretné megadni, akkor kérheti, hogy a régit a Békás-Épker Kft. módosítsa.

A módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy Ő kérheti az adat módosítását. A Békás-Épker Kft. csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Békás-Épkert Kft. az adatot nem helyesbíti, hanem korlátozza mindaddig, amíg ellenőrzésre kerül az adat pontossága.

13.4. Az adat törlésének kérése

Az érintett kérheti adatainak törlését. A Békás-Épker Kft. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a törlési kérelmet a hozzájárulás visszavonásának tekinti és a személyes adatokat törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van

 • olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez,
 • jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy
 • az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy
 • a Békás-Épker Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében azonban mindenképpen sor kerül az adatok törlésére, ha gyermekeknek kínált online szolgáltatással kapcsolatban végezné a gyermekek adatainak gyűjtését a Békás-Épker Kft. Ilyen szolgáltatást azonban a BékásÉpker Kft. nem nyújt.

Ha az érintett az adatainak a törlését olyan adatkezelésnél kérte, amire a Békás-Épker Kft. vagy harmadik fél jogos érdeke alapján kerül sor [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont], akkor a Békás-Épker Kft. ezt a törlési kérést az adatkezeléssel szembeni tiltakozásnak tekinti. A tiltakozás megalapozottsága esetén (nincs olyan ok, ami miatt az adatot muszáj kezelni) a Békás-Épker Kft. az adatot törli.

Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőzően az érintett kérésére megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a törlési kéréstől függetlenül a Békás-Épker Kft. az adatokat akkor törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség.

Egyéb esetekben a Békás-Épker Kft. az adatokat akkor törli, ha azok kezelésének jogellenessége kerül megállapításra vagy magyar, vagy uniós jogi kötelezettség írja elő az adatok törlését.

Olyan adatnak a törlését a Békás-Épker Kft. nem végezheti el, aminek a kezelésére a Békás-Épker Kft. jogi kötelezettség miatt köteles. Ugyancsak meg kell tartani azokat az adatokat, amik jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

13.5. Az adatkezelés korlátozásának kérése

Az érintett kérheti, hogy a Békás-Épker Kft. korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az esetben az érintett adatait a Békás-Épker Kft. nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az érintett adatainak kezelését akkor korlátozza a Békás-Épker Kft., ha az érintett

 • vitatja, hogy a Békás-Épker Kft. által kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett adatai pontosságát,
 • ellenzi, hogy adatait a Békás-Épker Kft. törölje, és kéri azok megőrzését
 • igényli, hogy adatait Békás-Épker Kft. megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni (például pert szeretne indítani)
 • tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy az érintett tiltakozása megalapozott-e.

A Békás-Épker Kft. az érintettet a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

13.6. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintett tiltakozhat is a rá vonatkozó adatkezelés ellen. Ha ez a tiltakozás megalapozott, azaz nincs kényszerítő erejű jogos okok az adatok kezelésére, akkor az adatkezelést a Békás-Épker Kft. megszünteti, az adatokat pedig törli.

Az érintett akkor tiltakozhat, ha az adatkezelésre a Békás-Épker Kft. vagy harmadik fél jogos érdeke alapján kerül sor [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

Sok esetben – például amikor a Békás-Épker Kft. az érintett önkéntes hozzájárulásával vette fel az adatot – az érintettek tiltakozása valójában az adataik törlése iránti kérelmük, csak tiltakozásként fejezik ki.

Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőzően az érintett kérésére megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a tiltakozástól függetlenül a Békás-Épker Kft. az adatokat akkor törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség.

Olyan adatnak a törlését a Békás-Épker Kft. nem végezheti el, aminek a kezelésére a Békás-Épker Kft. jogi kötelezettség miatt köteles, vagy ami jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

13.7. Automatizált döntéshozatal esetében emberi beavatkozás kérése

Az automatizált döntéshozatallal megvalósuló adatkezelés azt jelenti, hogy a megadott adatok alapján egy automatizmus eredményt hoz létre az érintettre és nincs olyan része a folyamatnak, ahol egy az embernek szerepe lenne abban, hogy mi fog az érintettel történni az adati alapján. Például adatai alapján automatikusan kiértékelik az álláspályázatát, és ha nem felel meg az előre meghatározott szempontoknak, akkor az automatikusan kap egy elutasító üzenetet.

Ilyen adatkezelések esetében az érintett kérheti, hogy egy ember vizsgálja felül a döntést akkor, amikor

 • a hozzájárulása alapján kerül sor ilyen automatizált döntéshozatalra vagy akkor,
 • erre valamely szerződésnek a vele való megkötéséhez vagy az azt megelőző lépések megtételéhez (pl. szerződéskötési kérelem elbírálásához) van szükséges.

Amennyiben jogszabály írja elő az automatizált döntéshozatallal megvalósuló adatkezelést, akkor nem kérhető emberi beavatkozás.

13.8. Az adatok hordozhatóságának kérése

Az érintett kérheti, hogy az általa Békás-Épker Kft.-nek megadott informatikai rendszerben kezelt adatait a Békás-Épker Kft. kiadja számára elektronikus formátumban úgy, hogy azt másik adatkezelőnek átadhassa.

Az adatok hordozását az érintett olyan adatkezelés esetében kérheti, ami a hozzájárulásán alapul [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont], vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

A kérelemre az adatokat a Békás-Épker Kft. .xml, vagy .csv. formátumban adja ki az adatkezelő rendszer funkcionalitásától függően.

Amennyiben az érintett azt kéri, hogy egy másik adatkezelőnek a Békás-Épker Kft. közvetlenül továbbítsa az adatait, akkor a Békás-Épker Kft. megvizsgálja, hogy rendelkezik-e olyan megfelelő adatkapcsolattal, ami az adatok biztonságos és jogszerű átadását lehetővé teszi, és ha igen, akkor az adatokat közvetlenül adja át.

13.9. Hol érhetem el a Békás-Épker Kft.-t, ha a jogaimmal szeretnék élni.

A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:

 • levélben: 1039 Budapest, Békásmegyer HÉV-állomás 62406.,
 • faxon: a 06-1-368-9270 számon,
 • e-mail-ben: a kiss@bekasepker.t-online.hu e-mail-címen
 • telefonon: a 06 1 240 33 76 vagy a 06 70 424 55 11 számokon,
 • személyesen: a 1039 Budapest, Békásmegyer HÉV Állomás, Szentendrei út 409. (1039 Budapest, Békásmegyer HÉV-állomás 62406.) szám alatt.

A Békás-Épker Kft. az érintett a kérelmére a válaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül adja meg. Ha a kérelem nagyon összetett vagy nagyszámú kérelem kerül benyújtásra, akkor a Békás-Épker Kft. jogosult meghosszabbítani 2 hónappal ezt a határidőt, de erről az érintettet 1 hónapon belül értesíteni fogjuk.

Ha valamely okból nem tudjuk az érintett kérelmét teljesíteni, akkor ennek okairól is fogjuk az érintettet tájékoztatni a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy megalapozatlan vagy ugyanazokra az adatokra vonatkozóan rendszeresen ismétlődő, túlzó kérelmeik esetén a teljesítés díját felszámíthatjuk vagy megtagadjuk a kérelmet.

A Békás-Épker Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben törlési, helyesbítési vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelmükben jelzik, hogy a Békás-Épker Kft. tájékoztassa Őket azokról, akik az adataikat feldolgozták, vagy akiknek azok továbbításra kerültek, akkor a Békás-Épker Kft. e személyekről is tájékoztatja az érintetteket a kérelmük teljesítésére vonatkozó válaszában.

14. Hova fordulhatok jogaim védelmében?

Ha sérelmesnek véli azt, ahogy a Békás-Épker Kft. a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a Békás-Épker Kft.-t keresse meg panaszával. A panaszát minden esetben megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy kezeljük azt.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Békás-Épker Kft. kezeli az adatait, vagy nem kíván panaszt tenni, hanem közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatinak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.